Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2 04/11

9h30

Họp Ban kỹ thuật, hình ảnh chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

Đ/c Vũ Minh, Nghĩa, Nhã, Trường, Luật

Đ/c V. Hương

P. 203

14h00

Họp Bàn giao tài sản, công việc  của Đ/c Nguyễn Văn Đà

TV Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng, phó phòng TCHC, QTVT, TT Khảo thí, TT BD>VL;  Đ/c Chiến, Dương Bích

Đ/c V. Hương

P. 203

Thứ 3 05/11

8h00

Công tác Hà Nội

Đ/c Hiền, Luật, Lợi

Đ/c V. Hương

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 4 06/11

9h

Họp Đảng ủy Rà soát công tác cán bộ các phòng, khoa

BCH Đảng ủy

Đ/c V. Hương

P.308

13h30

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình chi tiết môn học, mô đun ngành Điện, Điện tử, Tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V. Hương

PH tầng 4

Thứ 5 07/11

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nghề Công nghệ ô tô

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V. Hương

PH tầng 4

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình chi tiết môn học nghề Cắt gọt kim loại

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V. Hương

PH tầng 4

Thứ 6 08/11

9h00

Thông qua (bản cuối) file hình ảnh chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

Đ/c Vũ Minh, Nghĩa, Chiến, Nhã, Trường, Luật

Đ/c V. Hương

P. 203

10h

Họp BCH Công đoàn trường triển khai Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Trường

BCH Công đoàn Trường

Đ/c Chiến

P. 203

15h40

Gặp mặt chia tay thầy Nguyễn Văn Đà

Khách mời; Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; Bí thư ĐTN; Chủ tịch CĐ trường.

Đ/c V. Hương

 

P. 203

 //tuýeninh2018