Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 27/05

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 28/05

8h00

Họp tại Đại học Thái Nguyên

Phòng đào tạo

Đ/c Nông

 

14h00

Họp với phòng Quản trị vật tư

Phòng Quản trị Vật tư

Đ/c Đà

 

Thứ 4 – 29/05

7h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 5 - 30/05

 

 

 

 

 

Thứ 6 - 31/05

8h00

Họp Ban giám hiệu

Các đ/c trong Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

>>Lịch công tác tuần (từ 20/05 đến 24/05/2013)