Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 11/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 12/11

8h

Họp giao ban tháng 11

BGH, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên

Đ/c V.Hương

P.203

8h45

Họp xét thi đua tháng 10

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

9h45

Họp Ban chỉ đạo

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

Ban chỉ đạo

Đ/c V.Hương

P.203

15h

Giao lưu bóng chuyền

chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

Đại biểu Đảng ủy, BGH, BCH công đoàn, ĐTN, các phòng, khoa,

trung tâm trong trường

Đ/c Chiến

Sân bóng chuyền

Thứ 4 – 13/11

5h30

Công tác Bộ Công thương

Đ/c Triệu Lợi

Đ/c V.Huơng

Đ/c Lợi

14h

Giải bóng đá HSSV

chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

Đại biểu, Đoàn thanh niên,

các đội bóng HSSV

Đ/c Sơn Hà

Sân bóng đá

19h

Hội diễn văn nghệ chào mừng

 60 năm thành lập Trường

Đại biểu, toàn thể CBVC

Đ/c Chiến

Hội trường NVH

Thứ 5 – 14/11

 

Tổng vệ sinh tại các phòng, khoa, trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 15/11

7h

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

Đại biểu, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường

Đ/c V.Hương

Hội trường NVH

 

 

 

 

 //tuýeninh2018