Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 25/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 26/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  27/11

8h

Tập huấn công tác Đảng
tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

 

 

 

 

 

Thứ 5  28/11

7h15

Dự Hội nghị triển khai, tập huấn chuyên sâu
Luật An ninh mạng, Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

 

Đ/c V. Hương

 

8h30

Họp chuyên môn triển khai công tác tháng 12/2019

Đ/c Chiến, Sơn Hà, Dũng, Bang, Thảo, Lan Hương, Nam, Định

Đ/c Luật

P. 203

15h

Họp Cụm an ninh khu vực

Đ/c Khiết

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

Thứ 6  29/11

9h

Họp Đảng ủy: Rà soát quy hoạch cán bộ cấp ủy  nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hướng dẫn tại Công văn số 1705-CV/TU ngày 14/11/2019 và Công văn số 1708-CV/TU ngày 15/11/2019 của Thành ủy Thái Nguyên

Các Đ/c trong Đảng ủy.

Đ/c V. Hương

P. 308

14h

Họp bàn giao công tác quản lý đào tạo

Đ/c Định, CBVC
phòng Đào tạo và NCKH

Đ/c Luật

Phòng

Đào tạo//tuýeninh2018