Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 02/12

 

 

 

 

 

13h

Đi công tác tại Hòa Bình

Đ/c Hải

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

Thứ 3 – 03/12

9h

Họp Hội đồng xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c V. Hương

P. 203

14h

Họp triển khai kế hoạch tham gia giải thể thao khối trường ĐH, CĐ, TC số 1

Các đ/c có tên trong danh sách đoàn vận động viên

Đ/c Luật

P. 203

Thứ 4 – 04/12

 

 

 

 

 

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun ngành Điện, Điện tử

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 5 – 05/12

8h

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường mở rộng bầu nhân sự: Trưởng phòng QTVT, Tổ trưởng Tổ thực hành (K. Cơ khí). Công tác bổ nhiệm lại cán bộ: Tổ trưởng Tổ Điện 2.

BCH Đảng bộ, BGH, Trưởng các phòng, khoa, TT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB

Đ/c V. Hương

P.203

9h

Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu nhân sự: Trưởng phòng QTVT, Tổ trưởng Tổ thực hành (K. Cơ khí). Công tác bổ nhiệm lại cán bộ: Tổ trưởng Tổ Điện 2.

BCH Đảng bộ, BGH, Trưởng, Phó các phòng, khoa, TT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB

Đ/c V. Hương

P.203

9h30

Họp giao ban tháng 12

BGH, Trưởng các đơn vị

Đ/c V. Hương

P.203

10h10

Họp xét thi đua tháng 11

Các Đ/c trong Hội đồng

Đ/c V. Hương

P.203

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun ngành Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6 – 06/12

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun ngành Kinh tế, Kế toán, QTKD

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

14h

Họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường, năm học 2019-2020

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203//tuýeninh2018