KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Vui Tết Thiếu nhi 1/6/2013”

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

-      Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.

-      Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các cháu nhân ngày Tết Thiếu nhi 01 tháng 6,  qua đó góp phần  bồi dưỡng, giáo dục các đức tính tốt đẹp cho các cháu.

-      Thu hút được đông đảo thiếu nhi tham gia.

-      Đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá trình tổ chức.

II.   THÀNH PHẦNTHAM GIA

-      Là con cán bộ viên chức, giáo viên Nhà trường (Tuổi từ mẫu giáo đến lớp 9).

III.     THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

    1.     Thời gian: Tổ chức chương trình: 15h30 thứ sáu, ngày 31/5/2013

    2.     Địa điểm: Hội trường NHÀ VĂN HÓA Trường CĐCN Thái Nguyên

IV.     NỘI DUNG

-      Đố vui, múa hát cho các cháu Thiếu niên nhi đồng

-      Tặng quà cho các cháu thiếu nhi và các cháu đạt các danh hiệu trong học tập năm học 2012 - 2013

V.       TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.    Đoàn Thanh niên

-      Lập kế hoạch tổng thể báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

-      Liên hệ với các đơn vị liên quan để tổ chức chương trình.

-      Chủ trì tổ chức các hoạt động.

2.    Phòng TCHC

          Bố trí hội trường nhà văn hóa để tổ chức chương trình cho các cháu ( Đ/C Tuấn Thành)

3.    Trung tâm thông tin thư viện

          Tuyên truyền trên Website của Nhà trường

VI.     THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

1.   Đ/C: Nguyễn Tiến Luật – Bí thứ Đoàn trường - Trưởng ban

2.   Đ/C: Nguyễn Sơn Hà – Phó Bí thứ Đoàn trường – Phó Trưởng ban

3.   Đ/C: Dương Văn Dũng – UV BTV Ủy viên thường trực

4.   Đ/C: Nguyễn Thị Trang – UV BCH Đoàn trường - Ủy viên

5.   Đ/C: Nguyễn Duy Quang - UV BTV - Ủy viên

6.   Đ/C: Lý Hoàng Tú - UV BCH - Ủy viên

7.   Đ/C: Nguyễn Thị Huệ - UV BCH - Ủy viên

8.   Đ/C: Hoàng Thị Hòa – Phó bí thư chi đoàn Quản trị KD K44 - ủy viên.

           Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ chức chương trình“Vui Tết Thiếu nhi 1/6/2013”của BCH Đoàn trường CĐCN Thái Nguyên. Đề nghị Đảng ủy, Ban giám hiệu và các Phòng khoa liên quan tạo điều kiện về mọi mặt để Đoàn Thanh niên nhà trường thực hiện đúng như kế hoạch trên././/tuýeninh2018