Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 09/12

8h30

Họp Hội đồng xét kỷ luật viên chức

Các đ/c trong Hội đồng, đ/c Tuấn, Thế Anh, Khiết

Đ/c V.Hương

P. 203

9h45

Họp Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường

Các đ/c trong Hội đồng, đ/c Tuấn, Thế Anh, Khiết

Đ/c V.Hương

P. 203

15h

Luyện tập tham gia giải cầu lông (Từ ngày 09-11/12/2019)

Đ/c Tuệ, Chung, Hưng, Thiện,

Giang, Hải, Hương

Đ/c Luật

Nhà thi đấu xã Sơn Cẩm

14h

Họp xét đánh giá viên chức năm 2019 phòng TCHC

Cán bộ, viên chức phòng TCHC

Đ/c Hiền

P. 203

Thứ 3 – 10/12

6h

Công tác Bộ Công Thương

Đ/c Triệu Lợi, Lê Hương

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun ngành May thời trang, Công nghệ May và thời trang

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

15h

Họp kiểm điểm Ban Giám hiệu

Đ/c Luật, Hiền

Đ/c V.Hương

P. 308

Thứ 4 – 11/12

8h

Họp đánh giá viên chức năm 2019

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

10h30

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Đảng bộ gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Văn Đà

Đại diện Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên; Đảng ủy, BGH; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư , Phó Bí thư ĐTN; Chi ủy các Chi bộ; Trưởng, phó các phòng, khoa, TT.

Đ/c V.Hương

PH Tầng 4

Thứ 5 – 12/12

6h30

Tham gia giải cầu lông An ninh cụm tại Công ty than Khánh Hòa

Đ/c Tuệ, Chung, Hưng, Thiện, Giang, Hải, Hương

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

8h

Họp BCH Công đoàn Trường

Các đ/c trong BCH

Đ/c Chiến

P. 203

9h

Lễ Trưởng thành Đoàn đoàn viên chi đoàn giáo viên

Các đ/c đoàn viên trong Chi đoàn

Đ/c Tú

PH Tầng 4

13h30

Họp Chi bộ Nghiệp vụ I

Các đ/c Đảng viên trong Chi bộ

Đ/c Bang

P. 203

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun ngành Kế toán, Bán hàng trong siêu thị

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6 – 13/12

8h

Họp Chi ủy Đào tạo

Các đ/c trong Chi ủy

Đ/c Chiến

P. 203

 

 

 

 

 //tuýeninh2018