Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  16/12

8h

Công tác Hà Nội

Đ/c Thủy

Đ/c Lợi

Đ/c Lợi

15h30

Họp Đảng ủy  Kiểm điểm TT Lãnh đạo, quản lý, Ủy viên BCH

Các đ/c trong Đảng ủy

Đ/c V. Hương

P. 308

16h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Đ/c Luật, Hải

Đ/c V. Hương

P. 308

Thứ 3 17/12

6h30

Dự Hội nghị phổ biến, tập huấn sử dụng phần mềm Chế độ báo cáo thống kê

Đ/c Lê Hương

Đ/c V. Hương

Đ/c Lợi

7h40

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 tại UBND TPTN

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

13h

Dự Kỳ họp thứ 13, HĐND Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại UBND TPTN

Đ/c Luật

Đ/c V. Hương

Đ/c Hưng

Thứ 4 18/12

6h30

Công tác Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c V. Hương

Đ/c Lợi

8h

Họp Chi bộ Đào tạo

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Chiến

P.203

14h30

Làm việc tại Sở Lao động

Đ/c Triệu Lợi, Lê Hương

Đ/c V. Hương

Đ/c Lợi

Thứ 5  19/12

8h

Họp Chi bộ Nghiệp vụ II

Các đ/c trong Chi bộ

Đ.c Lợi

P.203

10h

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, xét phụ cấp thâm niên giáo viên

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V. Hương

P.203

Thứ 6 20/12

6h

Tập huấn sử dụng chương trình  đào tạo Tiếng Anh và ngân hàng đề thi

Đ/c Vũ Minh, Hải Bình, Mai Anh

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

8h30

Họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở GDNN năm 2019

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V. Hương

P.203

14h

Họp khối trường về TDTT

Đ/c Tuệ

Đ/c Luật

Đ/c Hưng//tuýeninh2018