Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 230/12/2019

8h

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019

Trưởng phó các đơn vị, Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh

Đ/c V.Hương

P.203

10h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Đ/c Luật, mời đ/c Hiền

Đ/c V.Hương

P.203

13h

Công tác Hà Nội

Đ/c Quốc Dũng

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

Thứ 3  31/12/2019

8h

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng: Giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa Điện, Điện tử, Tin học

Thường vụ Đảng ủy, BGH, Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, Chủ tịch CĐ,  Bí thư ĐTN, Chủ tịch hội CCB

Đ/c V.Hương

P.203

8h45

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường lần 2: Giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa Điện, Điện tử, Tin học

Thường vụ Đảng ủy, BGH, Trưởng phòng TCHC

Đ/c V.Hương

P.203

9h

Hội nghị Cán bộ chủ chốt: Giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa Điện, Điện tử, Tin học

BCH Đảng bộ, BGH, Trưởng, phó các phòng, khoa, TT, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường lần 3: Giới thiệu bổ nhiệm Trưởng khoa Điện, Điện tử, Tin học

Thường vụ Đảng ủy, BGH, Trưởng phòng TCHC

Đ/c V.Hương

P.203

9h45

Họp Đảng ủy

BCH Đảng bộ

Đ/c V.Hương

P.203

10h30

Tổng kết thể thao khối trường và ANKV

Đoàn thể thao

Đ/c Luật

P.203

Thứ 4  01/01/2020

 

Nghỉ tết Dương lịch

Toàn thể cán bộ, viên chức

 

 

Thứ 5  02/01/2020

9h

Họp với Phòng Tài chính kế toán

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c V.Hương

Phòng TCKT

Thứ 6  03/01/2020

9h

Đón học sinh K53 Lục Nam – Bắc Giang về thăm trường

Theo Kế hoạch

Đ/c Luật

 

 

 

 

 //tuýeninh2018