Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 06/01

13h45

Dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo Tại TT Bồi dưỡng Chính trị Thành phố

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

15h

Họp Chi ủy Chi bộ Nghiệp vụ II

Các đ/c trong Chi ủy

Đ/c Lợi

P. 203

Thứ 3 – 07/01

8h30

Họp thi đua tháng 12/2019

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

9h15

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng K51

Các đ/c trong Hội đồng, Ban thư ký

Đ/c V.Hương

P. 203

9h45

Họp Đảng ủy: Thông qua Nghị quyết và chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ

BCH Đảng bộ

Đ/c V.Hương

P. 203

10h45

Họp Ban giám hiệu thống nhất nội dung buổi họp phụ huynh K53

Đ/c Luật, Hiền

Đ/c V.Hương

P. 203

10h

Họp Chi bộ Nghiệp vụ II

Toàn thể đảng viên trong Chi bộ

Đ/c Lợi

P.203

Thứ 4 – 08/01

8h

Hội thảo triển khai công tác tuyển sinh khóa 54 năm 2020

Theo danh sách Hội thảo

Đ/c Luật

Nhà văn hóa

14h

Họp thống nhất nội dung buổi họp phụ huynh K53

Các giáo viên chủ nhiệm, đ/c Sơn Hà, Lan Hương, Chiến, Nhã

Đ/c Luật

P. 203

Thứ 5 – 09/01

6h30

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun nghề Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí, May thời trang

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V. Hương

PH tầng 4

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun nghề Kế toán

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V. Hương

PH tầng 4

Thứ 6 – 10/01

9h

Họp Chi bộ Đào tạo

Toàn thể đảng viên trong Chi bộ

Đ/c Chiến

P.203

13h30

Họp phụ huynh hệ Trung cấp cơ sở K53

BGH, Đào tạo, CTHSSV, TT Tuyển sinh, Khoa KHCB và giáo viên chủ nhiệm các lớp

Đ/c V.Hương

Các phòng học Giảng đường B//tuýeninh2018