Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 13/01

 

 

 

 

 

14h

Hội nghị trù bị cán bộ, viên chức

và NLĐ

Bí thư Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB, Trương ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban nữ công

Đ/c V.Hương

P. 203

Thứ 3 – 14/01

5h

Công tác Lào Cai

Đ/c Lê Hương

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

6h

Công tác Hà Nội

Đ/c Lợi, Hải

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 4 – 15/01

6h

Công tác Bắc Giang

Đ/c Chiến

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 16/01

7h30

Hội nghị cán bộ, viên chức và NLĐ

Toàn thể cán bộ, CNV nhà trường

Đ/c V.Hương

Nhà VH

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 17/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018