Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 10/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 11/02

8h30

Họp xét thi đua tháng 01/2020

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Họp Đảng ủy thông qua danh sách nhân sự  Đại hội các Chi bộ

Các đ/c trong Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P.203

10h15

Hội nghị tập thể lãnh đạo Lần 1: Rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2020-2021  và 2021-2026 (Bước 1)

Đ/c Luật, mời đ/c Hiền

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 4 – 12/02

8h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt: Rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2020-2021  và 2021-2026 (Bước 2)

BCH Đảng bộ; BGH; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các đoàn thể (CĐ, ĐTN, CCB)

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng: Rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2020-2021  và 2021-2026 (Bước 3)

BCH Đảng bộ, BGH, Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P.203

10h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Lần 2: Rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026 (Bước 4)

Đ/c Luật, mời đ/c Hiền

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 5 – 13/02

7h50

Công tác Thành phố

Đ/c Hiền

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun nghề Kế toán

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6 – 14/02

9h

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun nghề May

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4//tuýeninh2018