Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 17/02

7h30

Công tác Bộ Công Thương

Đ/c Hiền

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 18/02

8h

Công tác Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

 

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

14h

Đại hội Chi bộ Đào tạo

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Chiến

PH tầng 4

Thứ 4 – 19/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 20/02

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun nghề Tin học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun nghề May thời trang

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6 – 21/02

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun nghề Kế toán, Quản trị, Bán hàng trong siêu thị 

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

 

 

 

 

 //tuýeninh2018