Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 24/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 25/02

8h30

Họp bộ phận Đào tạo triển khai công tác tháng 3/2020

Đ/c Định, Nhã, Chiến, Sơn Hà, Bang, Nam và Trưởng các khoa

Đ/c Luật

 P. 203

 

 

 

 

 

Thứ 4 – 26/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 – 27/02

8h30

Họp Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ

Đ/c V.Hương

P. 308

9h

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P. 308

10h

Họp Ban Giám hiệu triển khai công tác tháng 3/2020

Ban Giám hiệu

Đ/c V.Hương

P. 308

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun nghề Tin học ứng dụng, Điện tử công nghiệp và dân dụng, Cơ điện tử

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6 – 28/02

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun nghề Kế toán, Quản trị doanh nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

 

 

 

 

 //tuýeninh2018