Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 09/3

 

 

 

 

 

14h

Họp Ban thanh tra nhân dân

Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân

Đ/c Huế

P.203

Thứ 3 – 10/3

8h

Họp Công tác giáo viên chủ nhiệm

Phòng Công tác HSSV và Giáo viên chủ nhiệm tất cả các lớp

Đ/c Luật

P.203

9h

Họp Chi bộ Đào tạo

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Chiến

P.203

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình mô đun thực tập tốt nghiệp nhóm nghề Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

14h

Đại hội trù bị Chi bộ Nghiệp vụ I

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Bang

P.203

Thứ 4 – 11/3

14h

Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ II

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Lợi

PH tầng 4

14h30

Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ I

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Bang

Hội trường NVH

Thứ 5 – 12/3

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình  chi tiết môn học, mô đun nghề Kế toán; Thực tập tốt nghiệp nghề May thời trang

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 13/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018