Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 16/3

9h

Đại hội trù bị Chi bộ Khoa Điện

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Thảo

Hội trường NVH

14h30

Đại hội trù bị Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Lan Hương

PH tầng 4

Thứ 3 – 17/3

10h

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P.308

14h

Đại hội Chi bộ Khoa Điện

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Thảo

Hội trường NVH

13h30

Công tác Phú Lương

Đ/c Tú

Đ/c Nhã

Đ/c Hưng

14h30

Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Lan Hương

PH tầng 4

Thứ 4 – 18/3

9h

Đại hội trù bị Chi bộ Khoa Cơ khí

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Dũng

PH tầng 4

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình mô đun, thực tập tốt nghiệp nghề Cơ điện tử

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 5 – 19/3

 

 

 

 

 

14h

Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Dũng

PH tầng 4

Thứ 6 – 20/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018