Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 04/5

8h

Công tác Hà Nội

Đ/c Lê Hương

Đ/c Triệu Lợi

Đ/c Hưng

10h30

Công tác Thành ủy

 

Đ/c V.Hương

 

Thứ 3 – 05/5

8h30

Họp chuyên môn khối đào tạo

Đ/c Bang, Sơn Hà, Chiến, Định, Nhã, Nam, Minh, Lan Hương, Dũng, Thảo

Đ/c Luật

P. 203

 

 

 

 

 

Thứ 4 – 06/5

8h30

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P. 203

9h15

Họp xét thi đua tháng 4/2020

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P. 203

10h

Họp giao ban công tác tháng 5/2020

BGH, Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P. 203

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học, mô đun ngành Kinh tế

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 5 – 07/5

6h30

Công tác Hà Nội

 

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình môn học,  mô đun ngành Kinh tế

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6- 08/5

6h15

Dự Đại hội Đảng bộ Trường CĐCN Việt Đức

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

 

 

 

 

 //tuýeninh2018