Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu và thanh lý đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2020-2021

       Ngày 16/6/2021, Hội đồng Khoa học Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ, sáng kiến cấp trường năm học 2020 – 2021.

       ThS. Nguyễn Tiến Luật – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường đã biểu dương và ghi nhận tinh thần làm việc khoa học, chính xác, trách nhiệm cao của các thành viên trong Hội đồng cũng như của các tác giả đề tài, sáng kiến trong năm học 2020 - 2021. Đây là những công trình khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy và chuyên môn trong Nhà trường. 

         Hội đồng Khoa học đã nghiệm thu 03 đề tài khoa học công nghệ và 01 sáng kiến cấp trường năm học 2020 - 2021.

Đề tài: Thiết kế chế tạo mô hình thí nghiệm cơ khí đo độ trụ, độ đồng trục ứng dụng trong giảng dạy tại khoa cơ khí – Chủ nhiệm đề tài: Chu Văn Nhã.

Đề tài: Thiết kế lắp đặt, ứng dụng hệ thống khí nén cho xưởng ô tô – Chủ nhiệm đề tài: Ninh Văn Tiến.

Đề tài: Những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề may – Chủ nhiệm đề tài: Cao Thị Bến.

Sáng kiến: Tiết kiệm chi phí chống thấm, chống dột mái tầng 4 nhà 7 tầng của trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên – Chủ nhiệm: Triệu Văn Lợi.