Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh 2017

Thông báo tuyển sinh 2017

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên năm 2017, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên thông báo tuyển sinh năm 2017 như sau.

Xem tiếp