Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh hệ Cao đẳng, TCCN, Liên thông năm 2015

Thông tin tuyển sinh hệ Cao đẳng, TCCN, Liên thông năm 2015

* Hệ cao đẳng: Cơ khí; Điện; Tin học; Kế toán; Quản trị * Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 1/ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức 2/Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT hoặc tương đương. * Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Đợt1:1/3-10/7; Đợt 2:15/07-15/09; Đợt 3: 20/9-15/11

Xem tiếp