Công tác Đảng - Đoàn TN - Công đoàn

Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền tháng 11 năm 2014.

Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền tháng 11 năm 2014.

Các Chi bộ tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 33-NQ/TW (Khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết các cấp; các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, Tổ chức văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Hồ Chủ tịch, ca ngợi quê hương đất nước hướng tới kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Kế hoạch của Đảng ủy đề ra và cũng là kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt...

Xem tiếp

Văn bản quản lý cấp trên

Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT

Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của B...

Xem tiếp

Tuyển dụng - Giới thiệu việc làm

Tuyển lao động làm việc tại Đài Loan

Tuyển lao động làm việc tại Đài Loan

Lương 14.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; Ngành nghề: Cơ khí, điện tử, chế biến thực phẩm, nhựa, dệt may...

Xem tiếp