Tin tức - Sự kiện

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 11/12/2019, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã long trọng tổ chức “Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng” cho đồng chí đảng viên Nguyễn Văn Đà – Nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường.

Xem tiếp
Kết luận Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2019 - 2020

Kết luận Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2019 - 2020

Căn cứQuy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với CBVC và HSSV của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Căn cứ kết quả cuộc họp “Xác định danh mục và tuyển chọn đề tài khoa học” họp ngày 5/12/2019. Phòng Đào tạo – NCKH lập bảng tổng hợp các đề tài khoa học và công nghệ cấp trường đã được duyệt thực hiện trong năm học 2019 – 2020

Xem tiếp
Họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2019 - 2020

Họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2019 - 2020

Ngày 05/12/2019 Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên đã tiến hành họp hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, cấp trường năm học 2019 – 2020.

Xem tiếp
Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên 2019

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên 2019

Thực hiện Quy định 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tâp thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Hướng dẫn số 21 –HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 20/11/2019 của ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên vềviệckiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên....

Xem tiếp
Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Đào tạo và NCKH

Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Đào tạo và NCKH

Ngày 22/11/2019, TS.Nguyễn Thị Việt Hương – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã ký quyết định số 495/QĐ-CĐCN bổ nhiệm bà Gia Thị Định – Trưởng khoa Điện – Điện tử - Tin học giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo và NCKH.

Xem tiếp

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2019

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2019

Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên liên kế với trường ĐHCN Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học đợt 2 năm 2019.

Xem tiếp

Đào tạo - Nghiên cứu KK & Hợp tác QT

Kết luận Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2019 - 2020

Kết luận Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2019 - 2020

Căn cứQuy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với CBVC và HSSV của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Căn cứ kết quả cuộc họp “Xác định danh mục và tuyển chọn đề tài khoa học” họp ngày 5/12/2019. Phòng Đào tạo – NCKH lập bảng tổng hợp các đề tài khoa học và công nghệ cấp trường đã được duyệt thực hiện trong năm học 2019 – 2020

Xem tiếp