Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo

Kế hoạch họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu và thanh lý đề tài, sáng kiến cấp trường năm học 2020 - 2021

* Kế hoạch nếu có thay đổi phòng Đào tạo&NCKH sẽ thông báo lại sau.