Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo

Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2020 - 2021 và kế hoạch học tập năm học 2021 - 2022