Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Hệ thống ĐBCLGD

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo trường CĐCN Thái Nguyên