Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
 01/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
 02/11

8h

Công tác Trung tâm GDNN – GDTX Yên Phong, Bắc Ninh

Đ/c Nhã, Quốc Dũng, Việt Hùng

 

Đ/c Hưng

 

 

 

 

 

Thứ 4
03/11

8h30

Họp với giáo viên giảng dạy môn Công nghệ ô tô

Đ/c Luật, Định, Quốc Dũng, Huế, Tiến, Duy Thái, Sơn

Đ/c V.Hương

P.203

 14h

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Sơ cấp

Hội đồng và các tổ biên soạn

Đ/c Luật

P.203

Thứ 5
 04/11

8h30

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6
 05/11

8h30

Họp giao ban công tác tháng 11/2021

BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P.203

10h

Họp xét thi đua tháng 10/2021

Các đ/c
trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203