Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2 13/12

8h30

Hội nghị Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng (Bổ nhiệm lại cán bộ)

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng

Đ/c Hiền

P.203

10h30

Hội nghị Khoa Khoa học cơ bản
(Bổ nhiệm lại cán bộ)

Khoa Khoa học cơ bản

Đ/c Hiền

P.203

Thứ 3  14/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4   15/12

8h30

Đánh giá xếp loại đảng viên các chi bộ,Đánh giá xếp loại chất lượng Đảng bộ

Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P.308

Thứ 5  16/12

8h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý (Thành ủy quản lý)

Đảng ủy; BGH; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Trưởng các đơn vị; Bí thư ĐTN; Chủ tịch CĐ

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Đánh giá xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo quản lý

Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  17/12

8h30

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021

Hội đồng tuyển sinh; Trưởng, phó các đơn vị; giáo viên tham gia công tác tuyển sinh có danh sách kèm theo

Đ/c V.Hương

HT tầng 4