Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  12/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  13/9

6h30

Công tác Lào Cai
(từ 13-14/9/2022)

Đ/c Lê Hương, Thanh Hương, Phan Huyền

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

10h

Họp xét thi đua tháng 8/2022

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

8h

Lên lớp chính trị đầu khóa đối với HSSV K56

HSSV K56

Đ/c Luật

Nhà văn hóa

14h

Thứ 4  14/9

8h30

Họp chỉ đạo công tác chuyên môn

Đ/c Định, Nhã, Quốc Dũng, Cù Hùng, Thu Thảo, Lan Hương

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 5  15/9

7h45

Họp Khối thi đua các Trường Trung cấp, Cao đẳng tỉnh Thái Nguyên tại Trường Cao đẳng KTKT 

Đ/c Hải, Định, Lê Hương

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

 

 

 

 

 

Thứ 6  16/9