Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  29/11

8h30

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 3  30/11

8h

Họp Đảng ủy mở rộng triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên

BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

Đ/c V.Hương

P.203

9h

Họp đánh giá, phân loại viên chức năm 2021

BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch CCB, Trưởng các đơn vị, Tổ trưởng tổ May

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 4   01/12

8h30

Họp công tác đào tạo

Đ/c Chiến, Định, Nhã, Kiều Nga,

Sơn Hà,Cù Hùng, Thu Thảo,Quốc Dũng, Lan Hương, Bến

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 5  02/12

 

 

 

 

 

14h

Họp kiểm điểm BCH Đoàn thanh niên

BCH Đoàn thanh niên

Đ/c Sơn Hà

VP Đoàn

Thứ 6  03/12

8h30

Họp kiểm điểm tập thể Chi ủy Đào tạo

Chi bộ Đào tạo

Đ/c Chiến

P.203

14h

Họp kiểm điểm BCH công đoàn

Ủy viên BCH Công đoàn trường

Đ/c Chiến

P.203