Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  03/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 04/10

8h

 Họp BCH Công đoàn trường
triển khai công tác công đoàn Quý IV

BCH Công đoàn trường

Đ/c Chiến

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 4  05/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 5  06/10

8h30

Họp triển khai công tác Đào tạo tháng 10/2022

Các đ/c Trưởng các bộ phận khối Đào tạo

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6  07/10