Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2
06/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  07/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 4   08/6

8h30

Họp xét thi đua tháng 5/2022

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

9h

Họp giao ban công tác tháng 6/2022

BGH, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P.203

10h

Họp xét kết quả rèn luyện HSSV K54+K55 Học kỳ I năm học 2021-2022

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

10h30

Họp xét chuyển kỳ I, năm học 2021-2022HSSV K54+K55

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

11h

Họp xét khen thưởng, học bổng HSSV K54+K55 Học kỳ I năm học 2021-2022

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 5 09/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  10/6

 

 

 

 

 

14h

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp trường năm học 2021-2022

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203