Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  08/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  09/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  10/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5  11/8

8h

Họp BCH Công đoàn trường

BCH Công đoàn trường, Chủ tịch các công đoàn bộ phận

Đ/c Chiến

P.203

10h

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  12/8