Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2 12/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 13/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  14/12

 

 

 

 

 

Thứ 5 15/12

8h

Họp giao ban công tác tháng 12/2022

BGH, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P.203

9h

Họp xét thi đua tháng 11/2022

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

10h

Lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Nghiệp vụ I

Đ/c Hải

P.203

Thứ 6 16/12