Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
 15/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  16/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  17/11

8h30

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng và Ban Thư ký

Đ/c Luật

P.203

Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Họp Hội đồng Hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường CĐCN Thái Nguyên năm 2021

Thứ 5  18/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  19/11