Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  19/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 20/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  21/9

9h

Đại hội Công đoàn bộ phận
Nghiệp vụ II

Công đoàn bộ phận Nghiệp vụ II

Đ/c Lê Hương

HT Tầng 4

14h

Đại hội Công đoàn bộ phận
Nghiệp vụ I

Công đoàn bộ phận Nghiệp vụ I

Đ/c Hải

P.203

14h

Đại hội Công đoàn bộ phận
Khoa Cơ khí

Công đoàn bộ phận
Khoa Cơ khí

Đ/c Hồng

HT tầng 4

Thứ 5  22/9

8h

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi môn học/mô-đun nghề Điện công nghiệp

Các đ/c có tên trong Hội đồng và tổ biên soạn (theo QĐ số 53, 57 ngày 01/3/2022)

Đ/c Luật

P.203

14h

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi môn học/mô-đunTổ môn May

Các đ/c có tên trong Hội đồng và tổ biên soạn (theo QĐ số 56, 57 ngày 01/3/2022)

Đ/c Luật

P.203

Thứ 6  23/9