Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  22/11

 

 

 

 

 

13h30

Họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến năm 2021

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

Thứ 3  23/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  24/11

8h

Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến của Công đoàn Công Thương Việt Nam

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường; Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban nữ công

Đ/c Chiến

P.203

14h

Họp Hội đồng nghiệm thu quy trình trong hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2021

Các đ/c trong Hội đồng và Ban Thư ký

Đ/c Luật

P.203

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượngchương trình đào tạo (Khoa Điện báo cáo)

Thứ 5  25/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  26/11