Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2 24/10

8h30

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi môn học/mô-đun nghề  Công nghệ Ô tô

Các đ/c có tên trong Hội đồng và tổ biên soạn nhóm ngành Cơ khí (CN Ô tô) theo QĐ số 54 ngày 01/3/2022

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 3 25/10

7h30

Dự Hội thảo tại Thành Ủy Thái Nguyên

 

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

14h

Họp BCH Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Đ/c V. Hương

P. 308

Thứ 4  26/10

8h30

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi môn học/mô-đun ngành/nghề  Điện, điện tử

Các đ/c có tên trong Hội đồng và tổ biên soạn nhóm nghề Điện
(theo QĐ số 53 ngày 01/3/2022)

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

 Thứ 5  27/10

8h30

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi môn học/mô-đun nghề Công nghệ Ô tô

Các đ/c có tên trong Hội đồng và tổ biên soạn nghề CN Ô tô theo
(QĐ số 54 ngày 01/3/2022)

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6  28/10