Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
25/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3
 26/10

8h30

Dự Hội nghị triển khai công thi đua khối năm học 2021-2022 tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Đ/c Hiền, Sơn Hà

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 4
27/10

7h

Công tác tại Yên Phong – Bắc Ninh

 

Đ/c Triệu Lợi , Thanh Hương

 

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 5
 28/10

8h30

Họp bộ phận Đào tạo

Đ/c Chiến, Định, Nhã, Bang,
Sơn Hà, Cù Hùng, Thu Thảo,
Quốc Dũng, Lan Hương, Bến

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6
29/10