Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  26/12

11h30

Dự Hội nghị tổng kết ngành Công Thương

 

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

12h15

Công tác Công đoàn
Công Thương

Đ/c Chiến, Hiền, Thuyên

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

 Thứ 3

27/12

9h

Họp BCH Đảng ủy

BCH Đảng ủy

Đ/c V.Hương

P.203

15h

Họp BCH Công đoàn mở rộng

BCH Công đoàn mở rộng

Đ/c Chiến

P.203

Thứ 4  28/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5  29/12

6h30

Dự Hội nghị tổng kết Công đoàn Công Thương

 

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

 

 

 

 

 

Thứ 6  30/12

7h30

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022

BGH; Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; Tổ trưởng chuyên môn; Giáo viên trực tiếp làm công tác tuyển sinh

Đ/c V.Hương

HT tầng 4

13h30

Học Nghị quyết Trung ương 6

Đảng ủy, Đảng viên các chi bộ

Đ/c V.Hương

HT tầng 4

Thứ 7  31/12

8h

Học Nghị quyết Trung ương 6

Đảng ủy, Đảng viên các chi bộ

Đ/c V.Hương

HT tầng 4