Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  26/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 27/9

7h45

Dự Hội nghị báo cáo viên tháng
9/2022  tại Thành ủy Thái Nguyên

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

 

 

 

 

 

Thứ 4  28/9

8h

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi môn học/mô-đun nghề Điện công nghiệp

Các đ/c có tên trong Hội đồng và tổ biên soạn nhóm nghề Điện
(theo QĐ số 53 ngày 01/3/2022)

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

 Thứ 5  29/9

8h30

Họp Hội đồng kiểm định năm 2022 báo cáo tiến độ và duyệt các quy trình

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

14h

Họp Hội đồng nghiệm thu
ngân hàng đề thi Tổ thực hành nghề Công nghệ Ô tô

Các đ/c có tên trong Hội đồng và tổ biên soạn nhóm ngành Cơ khí (theo QĐ số 54 ngày 01/3/2022)

Đ/c Luật

P.203

Thứ 6  30/9

8h

Tiếp đoàn thanh tra của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Trưởng phòng Đào tạo, TCHC, Công tác HSSV, Khảo thí; GĐ TT Tuyển sinh

Đ/c Luật

P.203