Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  31/10

 

 

 

 

 

13h30

Họp Hội đồng nghiệm thu
Chương trình đào tạo liên thông

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

Thứ 3 01/11

 

 

 

 

 

13h30

Dự Hội nghị của Công đoàn Công Thương

 

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 4  02/11

8h30

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi khoa Điện

Các đ/c có tên trong Hội đồng và tổ biên soạn nhóm nghề Điện (theo QĐ số 53 ngày 01/3/2022)

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

 Thứ 5  03/11

8h30

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi khoa Cơ khí

Các đ/c có tên trong Hội đồng và tổ biên soạn nghề CN Ô tô theo (QĐ số 54 ngày 01/3/2022)

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6  04/11