Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  06/12

13h30

Họp kiểm điểm Ban Thường vụ

Ban Thường vụ

Đ.c V.Hương

P.308

14h30

Họp kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ, Ủy viên BCH

BCH Đảng bộ

Đ.c V.Hương

P.308

Thứ 3 07/12

8h

Họp xét nâng bậc lương đợt 3/2021,xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2021

Hội đồng xét nâng bậc lương

Đ.c V.Hương

P.203

8h30

Họp giao ban công tác tháng 12 và xét thi đua tháng 11/2021

BGH, Trưởng các đơn vị

Đ.c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 4  08/12

 

 

 

 

 

Thứ 5  09/12

8h

Hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022 (trực tuyến)

Đ/c V.Hương, Luật, Định, Nhã, Lợi, Hiền, Hải, Chiến, Thanh Hương

Bộ Công Thương

P.203

13h30

Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 (trực tuyến)

Đ/c V.Hương, Luật, Định, Nhã, Lợi, Hiền, Hải, Chiến, Thanh Hương

Bộ Công Thương

P.203

Thứ 6  10/12

8h

Hội nghị tập huấn công tác cán bộ năm 2021 (trực tuyến)

Đ/c V. Hương, Hiền , Hải

Bộ Công Thương

P.203