Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  08/5

 

 

 

 

 

Thứ 3

09/5

7h

Dự lễ khai mạc hội thao HSSV khối các trường Cao đẳng và Trung cấp tỉnh Thái Nguyên năm học 2022-2023

Đ/c Thiện

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

14h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031

BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu

Đ/c V.Hương

P.203

15h

Hội nghị cán bộ chủ chốt, Lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031

BCH Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

Đ/c V.Hương

P.203

15h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng, Lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031

BCH Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

Đ/c V.Hương

P.203

16h

Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2 ) Lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031

BCH Đảng bộ; Ban Giám hiệu

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 4  10/5

8h30

Họp bộ phận Đào tạo

Các đ/c Trưởng các bộ phận khối Đào tạo

Đ/c Luật

P.203

14h

Họp Hội đồng nghiệm thu chương trình môn học, mô đun nghề May thời trang, Công nghệ May

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

Thứ 5   11/5

 

 

 

 

 

Thứ 6  12/5

6h

Công tác Tuyên Quang

Đ/c Hải

Đ/c Luật

Đ/c Lợi