Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  27/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 3 28/02

8h

Hội nghị Tập thể lãnh đạo lần 1

TV Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN

Đ/c V.Hương

P.203

9h

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng

TV Đảng ủy; BGH; BCH Đang ủy; Trưởng các phòng, khoa, TT;
Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Họp công tác giáo viên chủ nhiệm tháng 02/2023

Các đ/c GVCN các lớp, đại diện các khoa, phòng CTHSSV, phòng Đào tạo

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 4  01/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5  02/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  03/3