Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  10/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  11/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  12/5

8h30

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 5  13/5

8h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo ngành, nghề Cơ khí

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

8h

Hội nghị rà soát danh mục thiết bị tối thiểucác ngành, nghề theo chương trình đào tạo

Đại diện Phòng Đào tạo,QTVT, TCKT, Khoa Cơ khí

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  14/5