Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  19/7

8h

Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19

Ban Chỉ đạo

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 3  20/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  21/7

9h

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ngành/nghề Điện, Kế toán K54 và Trung cấp Công nghệ ô tô

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 5  22/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  23/7