Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  02/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  03/8

 

 

 

 

 

15h30

Tổng kết huấn luyện dân quân tự vệ

BCH Quân sự, Trung đội DQTV

Đ/c Luật

PH. Tầng 4

Thứ 4  04/8

8h30

Họp giao ban công tác tháng 8/2021

BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Họp xét thi đua tháng 7/2021

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

10h

Họp xét nâng bậc lương thường xuyên Quý II/2021

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 5  05/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  06/8