Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  31/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  01/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  02/6

8h30

Họp tổ phối hợp tự kiểm tra ATTP

BGH và 17 đ/c trong Tổ

Đ/c V.Hương

P.203

14h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo ngành, nghề Tin học

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 5  03/6

8h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo ngành, nghề Cơ khí

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

 

 

 

 

 

Thứ 6  04/6