Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  05/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  06/7

9h

Họp Hội đồng rà soát, bổ sung hệ thống bảo đảm chất lượng

Các đ/c trong Hội đồng, Ban thư ký

Đ/c V.Hương

P.203

10h30

Họp Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ

Đ/c V.Hương

P.308

Thứ 4  07/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5  08/7

9h

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 cho các Trung tâm liên kết

Các đ/c trong Hội đồng (Điện, May, Cơ khí)

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6  09/7