Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  07/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  08/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  09/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5  10/6

8h

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình đào tạo ngành, nghề Cơ khí

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

 

 

 

 

 

Thứ 6  11/6

8h

Họp Hội đồng xác định khối lượng kiến thức tối thiểu, năng lực người học đạt được, chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng

Các đ/c có tên trong Quyết định và các đ/c: Lê Huế, Duy Thái, Cao Phong, Cù Hùng, Tuệ Minh, Đàm Hưởng, Ngọc Thảo

Đ/c Luật

P.203