Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  09/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  10/8

7h45

Họp tại Trung tâm chính trị TP Thái Nguyên

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng

 

 

 

 

 

Thứ 4  11/8

8h30

Họp Hội đồng xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5  12/8

8h

Họp Hội đồng xác định khối lượng kiến thức tối thiểu, năng lực người học đạt được, chuẩn đầu ra người học đạt được sau tốt nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 6  13/8