Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  01/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3  02/8

8h30

Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ II

Các đ/c đảng viên trong Chi bộ

Đ/c Lê Hương

HT tầng 4

13h30

Đại hội Chi bộ Nghiệp vụ I

Các đ/c đảng viên trong Chi bộ

Đ/c Kiên

P.203

15h

Đại hội Chi bộ Khoa KHCB + Kinh tế

Các đ/c đảng viên trong Chi bộ

Đ/c Lan Hương

HT tầng 4

Thứ 4  03/8

6h

Hội nghị tập huấn công tác công đoàn

Đ/c Thuyên

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h30

Họp giao ban công tác tháng 8/2022

BGH, Chủ tịch công đoàn, Bí thư

 đoàn thanh niên, Trưởng các đơn vị

Đ/c V. Hương

P.203

9h30

Họp xét thi đua tháng 7/2022

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V. Hương

P.203

Thứ 5  04/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6  05/8

13h30

Đại hội Chi bộ Khoa Cơ khí

Các đ/c đảng viên trong Chi bộ

 

HT tầng 4

13h30

Đại hội Chi bộ Khoa Điện

Các đ/c đảng viên trong Chi bộ

 

P.203