Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2 04/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 05/4

8h30

Họp triển khai công tác Đào tạo tháng 4/2022

Các đ/c Trưởng các bộ phận khối Đào tạo

Đ/c Luật

P.203

10h

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 4  06/4

7h45

Dự hội nghị Báo cáo viên Thành phố Thái Nguyên

 

Đ/c Luật

Đ/c Lợi

 

 

 

 

 

Thứ 5  07/4

8h

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Họp xét thi đua tháng 3/2022

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c V.Hương

P.203

10h

Họp giao ban công tác tháng 4/2022

BGH, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch CCB, Trưởng các đơn vị

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  08/4